04 Eylül 2012 by Super User in Home

Lejyoner hastalığı Legıonella bakterisi tarafından oluşturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürree hastalığı biçimidir. Legıonella bakterisi suda yaşar ve çoğalır.

 

Laboratuvarımız , TS EN ISO 11731 standardı çerçevesinde  Legionella spp. tespiti ve sayımında

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından belgelendirilen akredite bir kuruluştur.

Lejyoner hastalığı Legıonella bakterisi tarafından oluşturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürree hastalığı biçimidir. Legıonella bakterisi suda yaşar ve çoğalır. En yaygın bulaşma yolu binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatıdır. Özellikle oteller, hastaneler, iş merkezleri ve fabrikalar gibi büyük, kompleks sistemlerde karşılaşılır. Lejyoner hastalığının oluşabilmesi için Legıonella bakterisi ile kirlenmiş suyun aerosol halinde solunması gerekir. Böylece mikrop ciğere ulaşarak hastalığı oluşturabilir.

Hastalığın oluşabilmesi için gerekli zincirin en önemli üç halkası , yani çoğalması , yayılması ve geçici mekanik tesisatta meydana gelmektedir. Buna göre hastalıkla mücadelenin esas alanı bina tesisatı olmaktadır. Bu üç aşama iyi mühendislik tasarımı, iyi bakım ve işletme ile önlenebilir. Hastalığın bulaşabilmesi için mutlaka bakteri ile kirlenmiş suyun pülverize hale gelmesi, bu mikroplu aerosollerin solunması gerekmektedir. Solunabilen aerosolde su tanecik büyüklükleri 1-5 mikron çap aralığındadır. Buna göre hastalıkla mücadele için ;
• Tesisatta Legıonella bakterisinin üreyebileceği uygun ortamı yaratmamak gereklidir.
• Pülverize su oluşturulmamalı ve bu aerosol doğrudan veya hava ile insanlara ulaşmamalıdır.
• Üreyebilen bakteriler ise dezenfeksiyon ile yok edilmelidir.

1. Solunabilen aerosolde (pülverize haldeki su ile hava karışımında) su tanecik büyüklükleri 1 ila 5 mikron çap aralığındadır. Tanecik çapı küçüldükçe tehlike riski artar. Çünkü 5 mikron ve altındaki su zerrecikleri Akciğerin en derin noktalarına kadar geçebilir ve bunlar tekrar kolayca dışarı atılamaz. Öte yandan küçük tanecikler hava akımları ile çok uzak mesafelere taşınabilir.
2. Lejyoner hastalığının oluşabilmesi için Legıonella bakterisi ile kirlenmiş suyun aerosol halinde solunması gerekir. Böylece mikrop akciğere ulaşarak hastalığı oluşturabilir.
3. Hastalık riski solunan mikrop sayısı ile orantılıdır. Solunan aerosol ne kadar yoğun bir biçimde legıonella ile kirlenmişse ve bu aerosol ne kadar yoğun ise, aynı oranda hastalığa yakalanma riski vardır.
4. Bir diğer önemli risk faktörü ise, temas süresidir. Duş yaparken temas süresi dakikalar mertebesindedir. Halbuki bir terapi havuzunda veya jakuzide bu süre daha uzundur. Örneğin bir soğutma kulesinden kaynaklanarak kirlenmiş bir binada ise her gün 8-10 saat temas süresi söz konusudur. Hastanelerde veya evlerde karşılaşılan bazı özel durumlarda ise sürekli temas mümkündür.
5. Özetle lejyoner hastalığı riski havadaki legonıella sayısı, solunum hızı ve solunum süresiyle artmaktadır.
Legıonellanın 40’ın üzerinde çeşidi bulunmakla birlikte en tehlikelisi ve bizim açımızdan önemli olan lejyoner hastalığını oluşturan legıonella cinsidir. Normal bağışıklığı olan sağlıklı insanların legıonella bakterisinden etkilenme olasılığı çok azdır. Kurbanlar genellikle, yaşlı, hasta, bağışıklık sistemi zayıf olan ve ağır sigara bağımlısı olan kişilerdir.
Hastalığın bulaşabilmesi için mutlaka Legıonella bakterisi ile kirlenmiş suyun pülverize hale gelmesi , bu mikroplu aerosollerin solunması gerekmektedir.Buna göre bu hastalıkla mücadele için
• Tesisatta lejyonella bakterisinin üreyebileceği uygun ortamı yaratmamak gereklidir.
• Pülverize su oluşturulmamalı ve bu aerosol doğrudan veya hava ile insanlara ulaşmamalıdır.
• Üreyebilen bakteriler ise dezenfeksiyon ile yok edilmelidir.
Bu hastalıkla ilgili istatistikler fazla sağlıklı değildir. Örneğin İngiltere’de yılda yaklaşık 1000 kişi legıonella yüzünden hastaneye yatmaktadır. Ama bu sayı çok daha fazla olabilir. Çoğu zaman hastalık zatürree olarak kaydedilmektedir. Türkiye’de de lejyoner hastalığına rastlanmaktadır. Ancak sayı konusunda elde sağlıklı bir veri bulunmamaktadır.