Metot Kodu

Analiz

Kapsam

 

Metot

 

AT-MİK-01

Escherichia coli Sayımı (En Muhtemel Sayı Tekniği)

Gıdalar

ISO/TS 16649-3

AT-MİK-02

*Escherichia coli Sayımı

Gıdalar

ISO 16649-2, 2001

AT-MİK-03

Koliform Bakteri Sayımı (En Muhtemel Sayı Tekniği)

Gıdalar

ISO 4831, 2006

AT-MİK-04

*Koliform Bakteri Sayımı

Gıdalar

ISO 4832, 2006

AT-MİK-05

*Aeorobik Koloni Sayımı

Gıdalar

TS 7703 EN ISO 4833-1

AT-MİK-06

*Salmonella Aranması

Gıdalar

TS EN ISO 6579, 2005

AT-MİK-07

*Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı

Gıdalar

ISO 6888-1, 1999

AT-MİK-08

*Bacillus cereus Sayımı

Gıdalar

ISO 7932, 2004

AT-MİK-09

Clostridium perfiringens Sayımı

Gıdalar

ISO 7937, 2004

AT-MİK-10

*Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı

Gıdalar

ISO 21528-2, 2004

AT-MİK-11

*Cronobacter sakazakii Aranması

           Gıdalar

ISO/TS 22964/IDF/RM 210

AT-MİK-12

*Listeria monocytogenes Aranması

Gıdalar

ISO 11290-1, 2004

AT-MİK-13

*Maya ve Küf Sayımı

Gıdalar

ISO 21527-1, 2008

ISO 21527-2, 2008

AT-MİK-14

Rope Sporu Sayımı

Un ve Unlu Mamüller

TS 5000/ OCAK 2010

AT-MİK-15

*Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio chlorea Aranması

Gıdalar

ISO/TS 21872-1

AT-MİK-16

*Escherichia coli O157 Aranması

Gıdalar

ISO 16654, 2001

AT-MİK-17

Osmofilik Maya Sayımı

Gıdalar

ISO 21527-2:2008

AT-MİK-18

*Contact Plate ve Swab

Gıda İşletmeleri-Yüzeyler

ISO 18593, 2004

AT-MİK-19

Ticari Sterilite&Sterilite Kontrolü

Pastörize, UHT ve Konserve Ürünler

FDA BAM,

Chapter 21A, 2001

 

Metot Kodu

 

Analiz

 

Kapsam

 

Metot

 

AT-MİK-20

*Salmonella Aranması (Rapidcheck Select Salmonella)

Gıdalar

Rapidcheck Select Salmonella

AT-MİK-21

*Stafilokokal Enterotoksin Tayini

Gıdalar

AOAC, 993.06, 2000

AT-MİK-22

*Toplam Küf ve Maya Sayımı ( Simplate Y&M-Cl)

Gıdalar

AOAC, 2002.11, 2002

AT-MİK-23

Aerobik Koloni Sayımı

Gıdalar

FDA BAM,

Chapter 3, 2001

AT-MİK-24

Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (RPF Agar)

Gıdalar

ISO 6888-2, 1999

AT-MİK-25

*Escherichia coli ve Koliform Sayımı

(Membran Filtrasyon Tekniği)

Su

TS EN ISO 9308-1, 2004

AT-MİK-26

*Sularda Aerobik Koloni Sayımı

Su

TS EN ISO 6222,  

            2002

AT-MİK-27

Gıdalarda Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı

Gıdalar

ISO 15213,2003

AT-MİK-28

*Sularda Pseudomonas aeruginosa Sayımı                          (Membran Filtrasyon Tekniği)

Su

TS EN ISO 16266, 2009

AT-MİK-29

*Legionella Tespiti ve Sayımı

Su

ISO 11731-2,2004

AT-MİK-30

Gram Boyama Tekniği

Gıdalar

ISO 7218:2007

 

Açıklamalar: * işaretli ve Koyu punto ile yazılı parametreler akreditasyon kapsamı dahilindedir.

Tarih:    06.07.2016                             

 


 

Metot Kodu

Analiz

Kapsam

 

Metot

 

AT-KİM-01

*pH Tayini

Su

SM 4500-H+ B., 2011

AT-KİM-02

*Renk Tayini

Su

SM 2120 C., 2011

AT-KİM-03

*Siyanürik asit Tayini

Su

Water Research, 18(3): 277-280

AT-KİM-04

*Bulanıklık Tayini

Su

SM 2130 B., 2011

AT-KİM-05

*Sıcaklık Tayini

Su

SM 2550 B., 2010

AT-KİM-06

*Alkalinite Tayini

Su

SM 2320 B., 2011

AT-KİM-07

*Alüminyum Tayini

Su

SM 3500-Al B., 2011

AT-KİM-08

*Amonyum Tayini

Su

SM 4500-NH3 F., 2011

AT-KİM-09

*Bakır Tayini

Su

SM 3500-Cu C., 2011

AT-KİM-10

*Klor Tayini

Su

TS 6229 EN ISO 7393-2, 2002

AT-KİM-11

*Nitrit Tayini

Su

SM 4500 NO2 B., 2011

AT-KİM-12

*Nitrat Tayini

Su

SM 4500 NO3 B., 2011

AT-KİM-13

*Hidrojen Peroksit Tayini

Su

İşletme içi metot (AT-KİM-13) DIN 38409-H15

AT-KİM-14

*Biguanid Tayini

(PHMB- Polyhexamethylene biguanide ) C8H19N5 1-(diaminomethylidene)-2-hexylguanidine Kolorimetrik Yöntem

Su

İşletme İçi Metot (AT-KİM-14)
(Talanta 71, 964-970)

AT-KİM-15

*Klor Tayini

El tipi spektrofotometre ile yerinde ölçüm

Su

İşletme İçi Metot (AT-KİM-15)
TS 6229 EN ISO 7393-2, 2002

 

 

 

Tarih: 21.05.2015