Sağlık Bakanlığı İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”  gereğince içme - kullanma sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılmaktadır.

Bakteri


Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğu yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı “YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE”  yer alan analizler yapılmaktadır.

 

Ek-1 - 2- 3