Turizm işletmeleri ve gıda üreticilerinin ürünlerinin mikrobiyolojik kontrollerinin ulusal ve uluslararası metotlarla Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine   göre uygunluk kontrollerinin yapılması ile kalitenin sürekli izlenmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

 Lab Premium Gıda Kontrol Laboratuvarı dürüst ve güvenilir hizmet politikası ile modern cihaz ve ekipmanları, tecrübeli ve donanımlı personeli ile hizmet vermektedir.